Работилница

Едно от най-големите предимства на човека е, че притежава капацитета да се променя… постоянно. Стига да разбере как.

Има хора, които са толкова заети да реагират на събитията в сегашния си живот, че не проумяват какво в живота им не работи добре и защо.

Защо нашите работилници са за теб?

Някога замислял ли си се как живееш през повечето време? А какви промени можеш да направиш днес, за да живееш живот, който е повече основан на истината за това кой си всъщност, какво искаш да постигнеш и как да го направиш? 

 

Нашите 3-часови интерактивни работилници ни дават възможност и време да спрем за момент, да си поемем дъх и да помислим за онези моменти от живота ни, когато сме се чувствали най-пълноценни. Това време ще ни помогне да определим онези ценности, които са ни носили вътрешен мир като същевременно ще анализираме нездравословните си модели на мислене.

Работилниците в Нула Камуфлаж ни помагат да изясним целите си. Но как бихме могли да си поставим ясни цели, ако не познаваме себе си, ако не знаем какво ни мотивира, какво ни вдъхновява?

Какво е екологичен модел за определяне на цели?

Всеки ден правим избор за това, което правим или не правим. Всеки от тези избори (независимо колко малки са те) влияят и ще повлияят върху резултатите, които постигаме в живота си.

Замислял ли си се, че ако целите, които хората определят, са фундаментално само и единствено егоистични, дори и да продължат да ги изпълняват, те няма да намерят истинско удовлетворение? 

Ефективният начин да определим какво искаме в живота (и също така да разберем какво ни дърпа назад) е като си зададем серия от рефлектиращи въпроси.

За да намерим страстта в живота си, необходимо е да сме готови да се запознаем добре със себе си. Нужно е да знаем какво ни мотивира, какво ни вдъхновява, какво ни вълнува, какво ни плаши, какво правим добре, какво претендираме, че искаме, но и не искаме, и какви лъжи казваме на себе си.

Когато опознаем себе си, чак тогава ще можем да определим кое е най-важно в ограниченото ни време, което имаме в един ден, година и дори през целия си живот.

В Нула Камуфлаж една от най-предизвикателните работилници е точно тази – Екологичен модел за определяне на цели.

 

Какво представляват сбърканите* убеждения?

Определение: Безпочвени убеждения и/или вярвания, които са плод на наши страхове, закостеняло и ограничено мислене: мислене, което сме избрали за наше, но ни е било наложено от трето лице – родител, приятел, партньор.

Можем да изберем да гледаме на живота въз основа на чувства, убеждения или факти. Защо хората, които избират (макар и несъзнателно) да живеят, водени от чувствата си са като йо-йо? А други, чийто живот е основан върху закостенели убеждения „какви трябва да бъдат нещата,“ защо остават разочаровани? А хората на фактите, наистина ли са най-балансираните?

Изключително важно е да разберем себе си, за да изберем и поведенията си. Нашата самоувереност се корени, не в това какво правим, а на това кои сме.

Сбърканите* убеждения объркват живота на човека. Човека, който намира оправдание в „такъв е животът.“

В работилницата „Сбъркани* убеждения“ ще сложим под въпрос текущата си система от убеждения. Ще анализираме как сме стигнали до тях, как сме ги изградили или просто сме ги взели назаем от някого, защото е по-лесно, без да се замислим как те влияят на живота ни? Има ли факти, които оправдават тези убеждения? По време на работилницата ще разберем, че постиженията ни НЕ определят личността и характера ни.